Home | Harta site | Carte de oaspeti | Contact
Prezentare
Conducere
Structură organizatorică
Buget
Strategii, Proiecte
Informaţii de interes public
Date statistice
Mass media
Info utile
Recrutare resurse umane
Achiziţii publice
Parteneri DGASPC Dolj
Donatori şi sponsori
Telefoane utile

 
Galerie foto
Curs valutar
Vremea in Craiova
Click pentru prognoza Click pentru prognoza

Fast links  
Comisia de expertiză medicală pentru persoane cu handicap penrtu adulţi TipăreşteTipăreşte

COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP PENTRU ADULTI

Cine se poate prezenta la comisiile judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte?
Se pot prezenta la comisie si au dreptul sa fie examinate in vederea incadrarii in grad de handicap persoanele care prezinta deficiente fizice, senzoriale, psihice, mentale ce le impiedica sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitand masuri de protectie speciala in sprijinul integrarii lor sociale si profesionale.
In cazul persoanelor nedeplasabile expertizarea se va face fie la domiciliul acestora, fie in baza referatului intocmit de medicul de familie sau de medicul specialist la care sunt luate in evidenta si a unei anchete sociale intocmite de organele in drept din care sa rezulte ca persoana este nedeplasabila.

Care este documentatia cu care trebuie sa se prezinte persoana ?
Documentele necesare sunt:
- actul de identitate;
- bilet de trimitere de la medicul de familie;
- referatul medicului specialist;
- alte acte medicale, toate prezentate intr-un dosar.
Documentatia medicala si examinarile complementare vor fi efectuate in cadrul unitatilor sanitare din reteaua Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in conformitate cu prevederile legale.
Documentele vor fi prezentate secretarului comisiei. Dupa primirea dosarului, presedintele comisiei examineaza clinic solicitantul si, in functie de afectiune si de documentatia medicala prezentata, poate solicita prin adresa altor unitati sanitare examinari clinice, de laborator sau spitalizare pentru stabilirea ori completarea diagnosticului clinic. Cu acest prilej presedintele comisiei planifica solicitantul pentru a fi examinat si a i se stabili gradul de handicap la una din subcomisiile de deficienta preponderenta.

Cum functioneaza comisiile?
Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti functioneaza in subordinea consiliilor judetene si sunt coordonate de Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.

Ce este certificatul de incadrare in grad de handicap?
Certificatul de incadrare a unei persoane in grad de handicap atesta gradul de handicap, faptul ca persoana necesita sau nu necesita protectie speciala si ca beneficiaza sau nu de drepturile conferite prin lege. Aceste drepturi vor fi inscrise nominal in certificat.
Gradul de handicap ce se atesta prin certificat poate fi:
- usor (fara deficienta functionala)
- mediu
- accentuat
- grav
Cu prilejul inmanarii certificatului persoanei i se aduce la cunostinta gradul de handicap in care s-a facut incadrarea. Daca persoana formuleaza obiectii cu privire la acesta, i se vor face recomandari in scris cu privire la investigatiile si examinarile necesare unui diagnostic concludent. Totodata se va indruma persoana sa revina la aceeasi comisie cu rezultatele investigatiilor si examinarilor suplimentare in functie de care se poate face o noua evaluare care sa conduca la modificarea gradului de handicap.
In situatia in care diagnosticul si evaluarea clinica nu sustin incadrarea persoanei intr-unul din gradele de handicap (mediu, accentuat sau grav) se va motiva solutia de respingere a cererii.
Pentru persoanele cu handicap grav se face mentiunea ca pot beneficia de un asistent personal. In acest scop este obligatorie efectuarea unei anchete sociale de catre autoritatea tutelara competenta din care sa rezulte motivele.

Cum se contesta certificatul de incadrare in grad de handicap?
Certificatele de incadrare in grad de handicap pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicare.
Contestatia se va depune la comisia care a emis certificatul. Secretarul va inainta contestatia impreuna cu dosarul persoanei in termen de 5 zile de la depunere Comisiei superioare care are obligatia solutionarii contestatiei.
Depasirea termenului de 30 zile prevazut atrage decaderea din dreptul de a contesta certificatul.
Contestatia depusa la alte organe de stat va fi considerata contestatie in termen si solutionata ca atare.
Contestatiile se vor rezolva prin decizii in care se precizeaza deficienta functionala si incadrarea in gradul de handicap sau respingerea contestatiei.
Deciziile emise de catre comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comisia superioara solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii. Presedintele Comisiei superioare fixeaza data la care persoana va fi invitata in fata comisiei, data care nu poate depasi 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii. Data prezentarii se va aduce la cunostinta contestatorului prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. La data fixata comisia va proceda la examinarea contestatorului si a dosarului acestuia, pronuntandu-se cu privire la contestatia formulata. In situatia in care persoana nu se prezinta la comisie, solutionarea se va face pe baza documentelor medicale aflate in dosar. Pentru persoanele nedeplasabile, pe baza certificatului emis de catre medicul de familie, care atesta aceasta imprejurare, Comisia superioara va examina numai documentele din dosar, fara a mai solicita deplasarea contestatorului la sediul acesteia.
Raspunsul Comisiei superioare de expertiza va fi comunicat comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti judetene in doua exemplare: un exemplar ramane la dosar si un exemplar este trimis contestatorului.


top
Comisia de expertiza medicala | Credit bancar fara dobanda | Nota de informare | Roviniete | Protectie alternativa
Copyright DC Tech Solutions 2014