Home   |   Harta site     

Statistici copii la data de 30.04.2015Centrele cu beneficiari copii din structura DGASPC Dolj:

- 6 servicii de recuperare (5 centre de recuperare si o echipa mobila);

- 24 servicii de tip rezidential, dintre care 5 centre pentru copilul cu handicap si 19 pentru copilul scolarizat;

- 1 centru maternal pentru mama gravida sau cuplul mama-copil fara adapost;

- 3 centre de primire in regim de urgenta pentru copiii aflati in dificultate;

- 11 servicii/centre de consiliere;

- 1 centru de informare si sensibilizare a populatiei – Telefonul copilului;

- 1 centru de reintegrare comunitara a copilului cu dizabilitati.

Total: 47 centre pentru copil.

Beneficiari ai serviciilor de zi oferite de DGASPC Dolj:

- 2915 cazuri de prevenire a separarii copiilor de familie;

- 2772 copii beneficiaza de servicii in centrele de recuperare - dintre care 2629 copii proveniti din familie si 168 copii proveniti din centrele de plasament.

Protectia speciala a copilului in servicii de tip familial:

  786 beneficiari:

    -     336 copii aflati in plasament la rude pana la gradul IV;

    -       75 copii aflati in plasament la familii sau persoane;

    -     290 copii aflati in plasament la AMP;

    -       85 copii pentru care s-a instituit tutela.

Protectia speciala a copilului in servicii de tip rezidential:

 342 beneficiari:

     -    164 copii cu handicap;

     -    178 copii separati temporar sau definitiv de familie.

Protectia speciala a copilului in regim de urgenta

33 beneficiari:

26 copii aflati in plasament in regim de urgenta in servicii rezidentiale;

7 copii aflati in plasament in regim de urgenta la AMP.

Incetarea masurii de protectie speciala a copilului luna Aprilie 2015:

10 copii/tineri astfel:

        -     5 tineri cu varsta de 18 -26 ani care nu mai urmeaza cursuri scolare;

4 reintegrari in familia naturala;

1 incetare simpla.

Structura pe grupe de varsta a copiilor din serviciile de tip rezidential (plasament si plasament in regim de urgenta):

- < 1 an        - 12 beneficiari;

- 1-2 ani       - 10 beneficiari;

- 3-6 ani       - 40 beneficiari;

- 7-9 ani       - 49 beneficiari;

- 10-13 ani - 102 beneficiari;

- 14-17 ani - 109 beneficiari;

- > 18 ani     - 46 beneficiari;

Total copii care beneficiaza de masura de protectie in serviciile rezidentiale: 368

 

Copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate trim. I 2015:

- cu ambii parinti plecati la munca in strainatate                                                         - 724 copii;

- cu un singur parinte plecat la munca in strainatate                                                    - 935 copii;

- cu parinte unic sustinator al familiei monoparentale plecat la munca in strainatate – 138 copii.

Total - 1797 copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate.

Durata medie de separare a copiilor de parinti:

- copii plasati la rude - 120 luni;

- copii plasati la alte familii sau persoane - 96 luni;

- copii plasati la AMP - 52 luni;

- copii plasati in servicii de tip rezidential - 108 luni.

Cauza separarii copiilor de parinti:

- decesul parintilor - 143 copii;

- disparitia parintilor – 34 copii;

- parinti decazuti din drepturi - 26 copii;

- saracie – 514 copii;

- abuz si neglijare - 196 copii;

- dizabilitate copil – 142 copii;

- dizabilitate parinti – 99 copii;

- alte cauze (parinti necunoscuti, mame minore, arestati, etc.) – 16 copii.

Numar total de sesizari, in anul 2015, la DGASPC Dolj privind cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului :

 180 - din care confirmate 180, (81 sesizari la telefonul copilului, dintre care 81 confirmate).

Acestea au fost facute de:

- profesionisti: 155 din care 155 confirmate;

- persoane fizice: 25 din care 25 confirmate;

Numar de copii ai strazii anul 2015 - 11

Copii cu dizabilitati pe grade de handicap trim. I 2015, din care frecventeaza o forma de invatamant:

- cu incadrare in grad de handicap usor - 149 copii, dintre care 98 in invatamantul de masa, 22 in invatamantul special si 29 nu frecventeaza o forma de invatamant ;

- cu incadrare in grad de handicap mediu - 468 copii, dintre care 287 in invatamantul de masa, 88 in invatamantul special si 93 nu frecventeaza o forma de invatamant;

- cu incadrare in grad de handicap sever - 932 copii, dintre care 334 in invatamantul de masa, 109 in invatamantul special si 489 nu frecventeaza o forma de invatamant;

- cu incadrare in grad de handicap accentuat - 312 copii, dintre care 194 in invatamantul de masa, 6 in invatamantul special si 112 nu frecventeaza o forma de invatamant.

Din totalul copiilor cu handicap:

- 79 copii sunt plasati la AMP;

- 156 copii in servicii de tip rezidential;

- 21 copii sunt plasati la alte familii si persoane;

- 37 copii sunt plasati la familia extinsa;

- 1577 copii ingrijiti in familia biologica.

Numar copii infectati HIV/SIDA - 3 copii, in familia naturala.

Nr. total copii care au savarsit fapte penale si nu raspund penal anul 2015- 26 copii. Pentru 26 de copii s-a dispus o masura de protectie.

Nr.copii abandonati in maternitate/sectii de pediatrie/alte sectii spital anul 2015:

5 copii din care :

    -    2 s-au intors in familie ; 

    -    3 plasati la AMP ;