Home   |   Harta site     

Centrul de Integrare/Reintegrare Socială pentru Persoana Adultă cu HandicapAdresa: Craiova, Str. Constantin Lecca nr. 32

Telefon: 0251/411.767

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Integrare/Reintegrare Socială pentru Persoana Adultă cu Handicap este de a oferi servicii de informare și îndrumare pentru un grup țintă format din persoana adultă cu handicap, familia naturală/familia extinsă/aparținătorii legali ai acesteia, precum și persoanelor cu atribuții de asistență socială din cadrul serviciilor publice de asistență socială (SPAS) organizate la nivelul unităților adminitrativ teritoriale din județul Dolj, pentru a realiza prevenirea agravării consecințelor situației de handicap a persoanei adulte, diminuarea acestor consecințe, prevenirea apariției și diminuarea barierelor sociale actuale, prevenirea instituționalizării, evitarea sau eliminarea formelor de discriminare, precum și sporirea gradului de incluziune socială, atât în comunitatea din care provin persoanele beneficiare, cât și în sistemul social mai larg.

 

Servicii oferite:

1.informare cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încadrării într-un grad de handicap conform Legii 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.informare și îndrumare cu privire la condițiile evaluării, în vederea încadrării în grad de handicap și la constituirea dosarului de evaluare;

3.informare cu privire la data la care persoana adultă cu handicap va fi evaluată pentru reînnoirea certificatului de încadrare;

4.informare și îndrumare către serviciile de recuperare din cadrul DGASPC Dolj și din cadrul altor entități;

5.informare cu privire la actele normative în vigoare aplicabile domeniului.