Home   |   Harta site     

Centrul de Servicii Comunitare “O şansă pentru fiecare”Adresa: Craiova, str. General Dragalina nr. 60A

Telefon: 0251/532.240

Şef centru: Dincă Diana Elena

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Servicii Comunitare “O Şansă pentru Fiecare” este prevenirea instituționalizării și creșterea gradului de independență a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap (care din cauza unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, nu pot desfășura în mod normal activități cotidiene) prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de recuperare/reabilitare funcțională, integrare/reintegrare socială. 

 

Criterii de eligibilitate:

-persoană adultă încadrată în grad de handicap;

-domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;

-persoană aptă pentru intrarea în colectivitate;

-programul individual de reabilitare, readaptare şi integrare socială, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap recomandă servicii de natura celor oferite de centru.

 

Documentele necesare în vederea admiterii în programul de recuperare sunt următoarele:  

-cerere de admitere;

-copie certificatul de încadrare în grad de handicap, însoţită de copia programului individual de reabilitare, readaptare şi integrare socială, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-copie B.I./C.I ;

-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie - apt pentru intrare în colectivitate;

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate, alte terapii urmate), după caz.

-contract pentru acordarea de servicii sociale.

 

În vederea creşterii gradului de independenţă a persoanelor adulte cu handicap, Centrul de Servicii Comunitare “O şansă pentru Fiecare” oferă următoarele servicii:

A. Kinetoterapie

Kinetoterapia se defineşte ca terapie prin mişcare efectuată prin programe speciale de recuperare medicală care urmaresc refacerea unor funcţii diminuate sau creşterea nivelului funcţional în diverse afecţiuni.

Programele de kinetoterapie sunt individualizate şi special concepute ţinand cont de constituţia beneficiarului, vârsta, afecţiunea pe care o are, tipul de activitate pe care îl desfăşoară, stadiul de evoluţie a bolii, existenţa altor afecţiuni.

B. Fizioterapie

Folosirea curentului electric în scop terapeutic pentru tratarea afecţiunilor legate de sistemele osos şi muscular, cu efecte antialgice sau stimulatoare prin restaurarea funcţiilor motorii.

C. Hidroterapie şi băi galvanice

Se bazează pe proprietaţile fizice ale apei pentru tratarea diferitelor afecţiuni de origine nervoasă sau musculară.

D. Consiliere psihologică

Intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale.

Consiliere si terapie suportivă.

Optimizare si dezvoltare personală, autocunoastere.

Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare.

Terapii standard de relaxare şi sugestive.

E. Servicii sociale

Consiliere socială: informare asupra drepturilor persoanelor cu handicap şi sprijin pentru obţinerea acestora. 

Asistenţă socială cu scop de ameliorare a condiţiilor de viaţă pentru categoriile defavorizate.

Indentificarea nevoilor sociale, atât ale beneficiarilor, cât şi ale familiilor lor.

Centrul de Servicii Comunitare “O şansă pentru Fiecare” dispune de o echipă complexă de profesionişti formată din: medic, psiholog, kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi,logoped, asistent medical și asistent social ce aplică metode moderne de terapie şi recuperare, implementate individualizat, cu scopul de a reface și de a menține echilibrul socio-afectiv al beneficiarilor, oferindu-le sprijin corespunzător nevoilor lor de recuperare și dezvoltare.

Totodată, Centrul dispune şi de o bază materială modernă pentru intervenţii de recuperare la cele mai înalte standarde de calitate, respectiv: sală kinetoterapie, 2 cabinete fizioterapie, cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet hidroterapie, birou asistenţă social, sală de aşteptare, vestiare diferenţiatepe sexe, grupuri sanitare adaptate pentru persoane cu handicap, spaţii administrative.