Home   |   Harta site     

Centrul de Consiliere, Asistență și Sprijin privind Integrarea/Reintegrarea Familială și ComunitarăAdresa: Craiova, Bld. Nicolae Titulescu nr. 22

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Consiliere, Asistență și Sprijin privind Integrarea/Reintegrarea Familială și Comunitară este promovarea și facilitarea integrării/reintegrării sociale a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, aflate în risc de excluziune socială, prin oferirea de servicii specializate de integrare/reintegrare socială. 

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Consiliere, Asistență și Sprijin privind Integrarea/Reintegrarea Familială și Comunitară sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul legal, după caz;

2.activităţi de informare, de consiliere psihosocială, de asistență educaţională;

3.facilitare acces pe piaţa muncii şi la servicii de formare şi reconversie profesională;

4.activităţi suportive de orientare vocaţională;

5.activităţi de socializare și de petrecere a timpului liber.

 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.realizarea de materiale informative;

2.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității; 

3.elaborarea de rapoarte de activitate.

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul centrului;

4. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.