Home   |   Harta site     

Centrul de Asistenta si Protectie a Victimelor Traficului de PersoaneTelefon: 0351/403.831

Şef Centru: Iovan George Valentin

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane este să asigure, pe o perioadă determinată de timp, asistență și protecție, persoanelor adulte, victime ale traficului de persoane, în vederea reabilitării sociale a acestora.

 

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane sunt următoarele: 

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în relația cu persoana beneficiară; 

2.găzduire pe perioadă determinată; 

3.îngrijire personală;

4.asistență medicală, psihologică, educațională, juridică, socio-profesională.

5.încheierea protocoalelor de colaborare cu instituțiile și organizațiile implicate în procesul de identificare, referire, asistență, reabilitare și reintegrare socială a victimelor traficului de persoane de la nivel local și national.

 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.campanii de informare și sensibilizare a populatiei, în colaborare cu instituțiile relevante în domeniu, privind conștientizarea riscurilor asociate traficului de persoane;

2. elaborarea de rapoarte de activitate. 

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.acordarea dreptului la intimidate, spațiu personal și confidențialitate;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate; 

3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul centrului;

4. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.