Home   |   Harta site     

Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei in FamilieAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Primire In Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei In Familie este asigurarea protectiei victimelor violentei In familie si, dupa caz, a minorilor aflati In Ingrijirea acestora, gazduirea si asigurarea hranei pe o perioada determinata, cuprinsa Intre 7 si 60 de zile, precum si oferirea de servicii specializate de asistenta medicala si Ingrijire, consiliere psihologica si consiliere juridica pentru depasirea situatiilor de criza.

 

Activitati si functii

Principalele functii ale serviciului social Centrul de Primire In Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei In Familie sunt urmatoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale In contractul Incheiat cu persoana beneficiara/reprezentantul legal, dupa caz;

2.protectie, gazduire si asigurarea hranei pe o perioada determinata, cuprinsa Intre 7 si 60 de zile;

3.asistenta medicala si Ingrijire;

4.asistenta familiala atat beneficiarului, cat si minorilor aflati In Ingrijirea acestuia, dupa caz;

5.consiliere psihologica;

6.consiliere juridica.

 

b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

1. campanii  de informare si promovare a serviciilor oferite In vederea combaterii violentei In familie;

2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului In general, precum si de prevenire a situatiilor de dificultate In care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

1.asigura beneficiarilor asistenta si suport In cunoasterea si exercitarea drepturilor lor;

2.promoveaza si ia masuri pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor; 

3.utilizeaza mijloace de informare si comunicare corecte, transparente si accesibile.

 

d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate In procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluari/reevaluari periodice a serviciilor prestate;

3. exercitarea controlului managerial intern, In conditiile legislatiei In vigoare.

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea urmatoarelor activitati:

1. Intocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;

2. solicitarea dotarilor necesare bunei functionari a centrului;

3. solicitarea resurselor umane In functie de serviciile furnizate si legislatia In vigoare;

4. Intocmirea fiselor de post ale angajatilor;

5. evaluarea performantelor individuale ale angajatilor;

6. elaborarea propunerilor de formare profesionala.