Home   |   Harta site     

Complex de Servicii Specializate de Tip Rezidential AdultiŞef Complex: Dragomirescu Virgil

 

Complexul de Servicii Specializate de Tip Rezidenţial Adulţi are în componenţă 4 locuinţe protejate, respectiv:

*Locuinţa Protejată « Muntenia »

Adresa: Craiova, str. Muntenia nr. 12

Telefon: 0251/463.434

 

*Locuinţa Protejată « Ceahlăul »

Adresa: Craiova, str. Ceahlăului nr. 23

Telefon: 0251/510.819

 

*Locuinţa Protejată « Primăverii »

Adresa: Craiova, Aleea Primăverii nr. 14

Telefon: 0251/468.106

 

*Locuinţa Protejată « Floreşti »

Adresa: Craiova, str. Floreşti nr. 3

Telefon: 0251/468.018

 

Scopul serviciilor sociale

Scopul serviciilor sociale Locuința Protejată “Muntenia”, Locuința Protejată “Ceahlăul”, Locuința Protejată “Primăverii” si   Locuința Protejată “Florești” este asigurarea, pentru persoane adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap, aflate în situații de dificultate (se află în imposibilitatea de a-și asigura sau nu li s-a putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate), a serviciilor specializate de găzduire, îngrijire personală, integrare/reintegrare socială.

 

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciilor sociale sunt următoarele: 

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul legal, după caz; 

2.găzduire pe perioadă determinată; 

3.îngrijire personală;

4.activități pentru asigurarea unei vieți active și a contactelor sociale;

5.activități de integrare/reintegrare socială;

6.asistență în caz de deces.

 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. realizarea de materiale informative;

2.facilitarea accesului potențialilor beneficiari/ reprezentanților legali/ membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților;

3.elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali/familiilor acestora;

4. elaborarea de rapoarte de activitate. 

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.locuința elaborează și aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor; 

2.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

3.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

4.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate; 

3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul locuinței;

4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.

5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței prin realizarea următoarelor activităţi

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile locuinței; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a locuinței; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.