Home   |   Harta site     

Centrul de Recuperare si Reabilitare Vis de CopilAdresa: Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107. 

Telefon: 0251/522.161

Şef Complex: Oprescu Anca Dana

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” este prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor cu handicap/dizabilități, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare/reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali.

 

Criterii de eligibilitate:

-copil cu handicap/dizabilitate;

-copil apt pentru intrarea în colectivitate;

-cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal are domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;

-planul de recuperare întocmit de Seviciul de Evaluare Complexă a Copilului recomandă servicii de natura celor oferite de centru.

 

Acte necesare pentru admiterea în programul de recuperare:

-cerere de admitere;

-copie acte de identitate copil;

-copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal;

-copie plan de recuperare a copilului cu dizabilități emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;

-copie Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) de încadrare în grad de handicap, după caz;

-copie certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, după caz;

-copie anchetă socială întocmită de primăria de domiciliu;

-copie fişa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate, alte terapii urmate,), după caz;

-aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie – original;

-copie contract cu familia;

-contract pentru acordarea de servicii sociale semnat la sediul centrului.