Home   |   Harta site     

Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, ExploatatAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/407.036

Şef Centru: Filip Aurelia Alina

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat este asigurarea de servicii specializate de consiliere copiilor aflați în situații de risc/copiilor victime în vederea susținerii emoționale, prelucrării traumei și a consecințelor acesteia, capacitării pentru obținerea schimbărilor necesare adaptării la mediul de viață, cât și a unor servicii specializate de consiliere pentru familie în vederea responsabilizării și schimbării comportamentelor și practicilor abuzive. 

 

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/familia/reprezentantul legal, după caz;

2.consilierea copiilor aflați în situații de risc/copiilor victime în vederea susținerii emoționale, prelucrării traumei și a consecințelor acesteia, capacitării pentru obținerea schimbărilor necesare adaptării la mediul de viață; 

3.consilierea familiei în vederea responsabilizării și schimbării comportamentelor și practicilor abuzive. 

4.evaluarea și consilierea agresorului, cu consimțământul scris al acestuia sau la solicitarea instanței.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea misiunii centrului şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;

2. realizarea de materiale informative;

3.realizarea de campanii de informare cu privire la problema abuzului, neglijării și exploatării copilului;

4.elaborarea de rapoarte de activitate.

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2. promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.