Home   |   Harta site     

Complex de Servicii Evaluare, Consiliere şi SprijinAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0351/403.832

Şef Complex: Filip Aurelia Alina

 

Complexul de Servicii Evaluare, Consiliere şi Sprijin are în componenţă :

-Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

-Centrul de Consiliere şi Sprijin în Vederea Reintegrării/Integrării Copilului în Familie

 

a) Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii este prevenirea separării copilului de familia sa, prin sprijinirea și asistarea părinților/potențialilor părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale și pentru dezvoltarea competențelor parentale, precum și prin sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul legal, după caz;

2.consilierea părinților și a copiilor pentru depășirea unor situații de dificultate care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;

3.informarea părinților în vederea acoperirii nevoilor copiilor;

4.consolidarea abilităților și cunoștințelor părinților privind îngrijirea și educarea copilului;

5.sprijin și educație parentală, după caz.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea misiunii centrului şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;

2. realizarea de materiale informative;

3.realizarea de campanii de prevenire a separării copilului de familia sa şi/sau de informare şi sensibilizare privind problematica copilului şi familiei în ansamblu;

4.elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. elaborarea planului anual de acţiune pe baza standardelor minime obligatorii aplicabile;

4. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.

 

 

b) Centrul de Consiliere și Sprijin în vederea Reintegrării/Integrării Copilului în  Familie 

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Consiliere și Sprijin în vederea Reintegrării/Integrării Copilului în Familie este reintegrarea în familie sau, în situaţia în care aceasta nu este posibilă, găsirea de alternative de tip familial (integrare) pentru copiii care au instituită o măsură de protecţie specială, prin oferirea de servicii de evaluare, pregătire, sprijinire și monitorizare a copilului și a familiei. 

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Consiliere și Sprijin în vederea Reintegrării/Integrării Copilului în Familie sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul legal, după caz;

2.activități privind evaluarea, pregătirea, sprijinirea și monitorizarea copilului și a familiei pentru realizarea eficientă a procesului de integrare/reintegrare.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea misiunii centrului şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;

2. realizarea de materiale informative;

3. elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2. promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.