Home   |   Harta site     

Complex Servicii de Recuperare Echipa Mobilă - Compartiment Echipa Mobilă de Intervenţie în Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Dizabilităţi 

Adresa: Craiova, Constantin Lecca nr.32

Telefon: 0251/466.660

Şef Complex: Filip Elena Mihaela

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Compartiment Echipa Mobilă de Intervenţie în Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Dizabilităţi este menținerea în mediul familial și creșterea gradului de autonomie și participare socială a copiilor cu handicap/dizabilități (care din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale nu pot desfăşura în mod normal activităţi cotidiene) prin asigurarea, la domiciliu, a serviciilor specializate de abilitare/reabilitare. 

 

Criterii de eligibilitate:

-copil cu handicap/dizabilitate;

-domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;

-planul de recuperare întocmit de Seviciul de Evaluare Complexă a Copilului recomandă servicii de natura celor oferite de serviciul social.

-raportul de evaluare psiho-socio-medicală recomandă servicii de abilitare/reabilitare la domiciliu.

 

Pentru a putea beneficia de serviciile Echipei Mobile de Intervenţie în Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Dizabilităţi sunt necesare  următoarele documente: 

-cerere de admitere formulată de părinte/reprezentant legal;

-copie acte de identitate copil;

-copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal;

-copie plan de recuperare a copilului cu dizabilități emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;

-copie Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) de încadrare în grad de handicap, după caz;

-copie certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, după caz;

-copie decizie de instituire a măsurii de protecție, după caz;

-copie anchetă socială întocmită de primăria de domiciliu (pentru copiii care nu se află sub măsură de protecție specială);

-copie fişa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate, alte terapii urmate), după caz;

-raportul de evaluare psiho-socio-medicală în vederea acordării de servicii de abilitare/reabilitare la domiciliu; 

-copie contract cu familia;

-contract pentru acordarea de servicii servicii sociale.