Home   |   Harta site     

Centrul de Servicii de Recuperare si Reabilitare prin Echipa Mobila - Copii 

Adresa: Craiova, Constantin Lecca nr.32

Telefon: 0251/466.660

Şef centru: Filip Elena Mihaela

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Copii este menținerea în mediul familial și creșterea gradului de autonomie și participare socială a copiilor cu handicap/dizabilități (care din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale nu pot desfăşura în mod normal activităţi cotidiene) prin asigurarea, la domiciliu, a serviciilor specializate de abilitare/reabilitare.

 

Criterii de eligibilitate:

-copil cu handicap/dizabilitate;

-domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;

-planul de recuperare întocmit de Seviciul de Evaluare Complexă a Copilului recomandă servicii de natura celor oferite de serviciul social.

-raportul de evaluare psiho-socio-medicală recomandă servicii de abilitare/reabilitare la domiciliu.

 

Pentru a putea beneficia de serviciile Centrului de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Copii sunt necesare  următoarele documente:

-cerere de admitere formulată de părinte/reprezentant legal;

-copie acte de identitate copil;

-copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal;

-copie plan de recuperare a copilului cu dizabilități emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;

-copie Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) de încadrare în grad de handicap, după caz;

-copie certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, după caz;

-copie decizie de instituire a măsurii de protecție, după caz;

-copie anchetă socială întocmită de primăria de domiciliu (pentru copiii care nu se află sub măsură de protecție specială);

-copie fişa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate, alte terapii urmate), după caz;

-raportul de evaluare psiho-socio-medicală în vederea acordării de servicii de abilitare/reabilitare la domiciliu;

-copie contract cu familia;

-contract pentru acordarea de servicii servicii sociale.