Home   |   Harta site     

“Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Modulului Sfânta Maria”Program de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013

Perioadă de implementare: 21.12.2011-21.10.2014 

Obiectiv general: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale specializate prin extinderea infrastructurii, astfel încât să răspundă nevoilor persoanelor cu handicap, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii acestora. 

Valoarea proiectului: 3.881.866,96 lei

Cofinanţare Consiliul Judeţean: 62.713,88 lei

Cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, bunuri şi materiale au fost asigurate de către Consiliul Judeţean Dolj:

Complexul “Sfânta Maria”, situat în Craiova, Aleea Gheţişoarei nr. 5, este structurat pe două componente:

-Centrul de Îngrijire şi Asistenţă asigură servicii sociale specializate (găzduire, îngrijire personală, recuperare, socializare) pe o perioadă determinată/nedeterminată, persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate, cu domiciliul pe raza judeţului Dolj, ca urmare a stabilirii măsurii de protecţie în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă, conform criteriilor de admitere

-Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie asigură servicii de recuperare complexă persoanelor adulte cu handicap din comunitate (domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Dolj) sau instituţionalizate în centrele rezidenţiale. 

Rezultatele proiectului:

-creşterea capacităţii rezidenţiale şi a componentei de îngrijire şi asistenţă, de la 33 de locuri la 40 de locuri.

-creşterea capacităţii componentei de recuperare în regim ambulatoriu (construirea unei clădiri noi cu o suprafaţă utilă de 750 mp), de la 150  beneficiari/an la aproximativ 250-300 beneficiari/an.

-un bazin acoperit de recuperare în apă, legat structural şi funcţional atât de Centrul de Îngrijire şi Asistenţă, cât şi de Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie.

Amenajarea unui bazin de recuperare, cu adaptări speciale pentru persoanele cu dizabilităţi neuromotorii, reprezintă un element de noutate în domeniul recuperării medicale specializate. La nivelul judeţului Dolj, a regiunii Olteniei, nu exista până în prezent nici un centru de recuperare neuromotorie care să utilizeze recuperarea în apă, deşi rezultatele acestei terapii sunt promovate şi recunoscute la nivel mondial ca fiind cele mai eficiente în ameliorarea şi chiar recuperarea unor afecţiuni neuromotorii.