Home   |   Harta site     

„O viaţă deschisă” – Centru de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap FiliaşiProgram de finanţare: Phare 2004 - Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Servicii Sociale

Perioadă de implementare: ianuarie 2007 – iulie 2008

Obiectiv general: oferirea de servicii specializate de recuperare medicală şi reabilitare persoanelor adulte cu handicap grav şi accentuat din comunitate şi celor transferaţi din centrele rezidentiale aflate în subordinea DGASPC Dolj.

Valoarea proiectului: 196.866,00 Euro

Cofinanţare Consiliul Judeţean: 39373,20 Euro

Grup ţintă

-12  persoanele adulte cu handicap grav şi accentuant transferati din C.R.R.P.H. Craiova; 

-persoane adulte cu handicap grav si accentuat din comunitate, care necesita servicii de recuperare si reabilitare. 

Rezultate :

-asigurarea funcţionalităţii Centru de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Filiaşi prin amenajarea standardizată şi dotarea cu bunuri şi echipamente ;

-transferarea unui număr de 12 beneficiari cu handicap grav şi accentuat din CRRPH Craiova;

-furnizarea de servicii de recuperare medicală şi reabilitare beneficiarilor cu grad de handicap grav şi accentuat ;

-creşterea gradului autonomiei individuale a persoanelor adulte cu handicap ;

-prevenirea agravării dizabilităţilor şi atenuarea consecinţelor acestor dizabilităţi.

După încetarea duratei de implementarea a proiectului, centrul şi-a continuat activităţile prevăzute în proiect prin programele de evaluare, selectare, găzduire, recuperare şi reabilitare.

Resursele financiare pentru continuarea activităţilor sunt asigurate de Consiliul Judeţean Dolj, prin bugetul alocat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.