Home   |   Harta site     

„Suntem alături de tine!” – Serviciul Îngrijire la DomiciliuProgram de finanţare: Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Servicii Sociale

Perioadă de implementare: 02.12.2008 – 30.11.2009

Obiectiv general: dezvoltarea unei reţele judeţene de servicii de îngrijire la domiciliu care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice cu sau fără handicap, care se află în situaţii sociale deosebite, cu domiciliul pe raza judeţului Dolj.

Proiectul şi-a propus acordarea unui set de servicii destinate asistării persoanei vârstnice în îndeplinirea actelor curente de viaţă, prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcţionale, prezervării stării de sănătate, asigurării unei vieţi decente şi demne.

Valoarea proiectului: 168.113,00 Euro

Cofinanţare Consiliul Judeţean: 17.862,00 Euro.

Rezultatele proiectului:

-formarea unui număr de 30 îngrijitori la domiciliu, specializaţi  în lucrul cu persoana vârstnică ;

-îmbunătăţirea calităţii vieţii unui număr de 60 de persoane vârstnice cu sau fără handicap, care se află în situaţii sociale deosebite cu domiciliul pe raza judeţului Dolj, realizarea unei vieţi active, utile familiei, societăţii pentru o  perioada cât mai îndelungată;

-combaterea marginalizării  psiho-socio-medicale a acestor persoane;

-îmbunătăţirea habitatului în care beneficiarul îşi desfaşoară  activitatea vieţii de zi cu zi;

-îmbunătăţirea circuitului reţelei informale şi non-informale, prin menţinerea  legăturii cu familia, prietenii, vecini, comunitatea;

-îmbunătăţirea relaţiei de încredere a persoanelor vârstnice în propriile lor capacităţi, menţinerea demnităţii umane;

-creşterea autonomiei proprii, diminuarea sau chiar înlăturarea gradului de dependenţă, transformând persoanele vârstnice dependente în persoane vârstnice independente sau parţial independente.     

După încetarea perioadei de implementare, a continuat procesul de dezvoltare a acestui serviciu, prin creşterea numărului de specialişti şi dotarea/modernizarea  spaţiului în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, resursele financiare fiind asigurate de către Consiliul Judeţean Dolj.