Home   |   Harta site     

"Împreună, pentru o familie fericită” - Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi CopiiProgram de finanţare: Phare 2004 - Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Servicii Sociale

Perioadă de implementare: ianuarie 2007-ianuarie 2008

Obiectiv general: depăşirea situaţiilor de dificultate în care se află familiile cu risc de abandon a copiilor, prin menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale ale părinţilor.

Valoarea proiectului: 159.482,00 Euro

Cofinanţare Consiliul Judeţean: 31.896,00 Euro

Grup ţintă :

- părinţii/ familiile extinse/ familiile substitutive din judeţul Dolj care: necesită competenţe/ deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu, trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate sau cu probleme la nivelul familiei ce afectează dezvoltarea normală/ armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională ;

-viitorii părinţi care doresc să se formeze înainte de naşterea sau adopţia unor copii ; 

-copiii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în colectivitatea în care trăiesc. 

Rezultatele proiectului:

-reducerea numărului de copii instituţionalizaţi;

-creşterea numărului de părinţi care conştientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoţional;

-schimbarea atitudinilor negative ale părinţilor faţă de naştere şi faţă de copil;

-ameliorarea interacţiunilor disfuncţionale părinte-copil.

După finalizarea perioadei de implementarea a proiectului, susţinerea financiară a fost asigurată de către Consiliul Judeţean Dolj, prin bugetul alocat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii continuându-şi activităţile prevăzute în proiect prin programele de informare, consiliere, orientare, sprijin şi educaţie parentală.