Home   |   Harta site     

M-CARE-MUTUAL CARING – FROM KNOWLEDGE TO ACTIONAsistenţa mutuală în îngrijire – de la cunoaştere la acţiune

vezi site: http://www.m-care.eu

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul sectorial Grundtvig, iar activităţile din cadrul proiectului se desfăşoară între 01.08.2013 – 31.07.2015. 

Parteneri în cadrul proiectului:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj (RO);
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, D06 Kinetoterapie şi Medicină Sportivă (RO) - coordonator proiect;
- Tor Vergata University of Rome: Faculty of Medicine, Clinical Sciences and Translational Medicine Department (IT);
- The Cracow Centre of the Management and Administration Ltd (PL);
- European Educational Circle (LV).
Acest proiect Grundtvig, de învăţare continuă (lifelong learning), are drept obiectiv principal înţelegerea/definirea/redefinirea conceptului de îngrijire/susţinere reciprocă, pentru promovarea bunelor practici şi sprijinirea familiei cu nevoi speciale.

Conceptul de bază al abordării de tip îngrijire/asistenţă mutuală este focalizat pe relaţia interpersonală între cel care oferă asistenţă medicală sau socială şi persoana dependentă de acesta şi pe dinamica relaţiei îngrijitor-pacient, existând un schimb-flux-transfer mutual permanent de sentimente/servicii reciproce între îngrijitor şi beneficiar, în contrast cu abordările convenţionale, în care serviciile de îngrijire sunt oferite strict de personalul specializat în domeniul medical sau social.