Home   |   Harta site     

Complex de Intervenţie, Sprijin, Consiliere şi Recuperare a CopiluluiAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/407.036

Şef Complex: Dumbravă Maria Liliana

 

Complexul  are în componenţă următoarele structuri:

-Centrul de Informare şi Consiliere pentru Copilul cu Părinţii Plecaţi la Muncă în Străinătate;

-Centrul de Informare şi Sensibilizare a Populaţiei;

-Centrul de Coordonare şi Infromare pentru Copii Străzii;

-Centrul pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie;

-Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat;

-Compartiment Reabilitare Socială în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi Repatriere.

 

a) Centrul de Informare și Consiliere pentru Copilul cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate :

-identifică permanent cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate;

-efectuează o evaluare a copilului lipsit de grija părinţilor, în situaţia în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate;

-asigură consilierea familiei/persoanei la care se află copilul în întreţinere, cât şi a copilului lipsit de îngrijirea unuia sau ambilor părinţi;

-oferă servicii de suport pentru copil;

-informează părintele/persoana în grija căreia se află copilul despre serviciile de suport pe care comunitatea le poate oferi;

-reevaluază situaţia copiilor aflaţi în evidenţă;

-desfăşoară acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte posibilităţile legale de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară.

 

b) Centrul de Informare și Sensibilizare a Populației:

-primeşte în regim permanent semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, precum şi cu privire la orice alte situaţii de dificultate a copilului;

-intervine prompt în cazurile urgenţe prin intermediul echipei mobile;

-asigură deplasarea în teren pentru evaluare şi intervenţie în  situaţiile de urgenţă;    

-evaluează nevoile imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea la abuz, neglijare şi exploatare;

-asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia;

-dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expusi la abuz, neglijare şi exploatare;

-organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea propriilor activităţi. 

 

c) Centrul de Coordonare și Informare pentru Copiii Străzii :

-asigură acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte problema copiilor străzii, serviciile existente pentru aceştia şi modalităţile de rezolvare a cazurilor; 

-identifică copiii aflaţi pe stradă, contribuie la monitorizarea acestora şi asigură premisele necesare reintegrarii lor în familie sau luării măsurilor de protecţie specială;

-facilitează colaborarea permanentă dintre profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi serviciile din cadrul reţelei de interventie;

-oferă informaţii despre: serviciile existente, obtinerea actelor de identitate, continuarea şcolii etc.;

-realizează acţiuni stradale periodice în baza unui plan comun de intervenţie împreună cu poliţia;

-asigură activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau alte persoane care au în îngrijire această categorie de copii.

 

d) Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenţei în Familie :

-identifică şi ţine evidenta familiilor in care apar conflicte ce pot cauza violente;

-desfăşoară activităţi de prevenire a violenţei în familie;

-solicită sprijinul unor persoane fizice sau juridice pentru rezolvarea situaţiilor care generează violenţa în familie;

-monitorizează cazurile de violenţă în familie;

-identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre servicii de specialitate;

-sprijină membrii de familie aflaţi în dificultate ca urmare a actelor de violenţă în familie;

-sprijină victimele prin îndrumarea către programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială.

 

e) Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat :

-dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expusi la abuz, neglijare şi exploatare;

-asigură evaluarea iniţială a  situaţiei A/N/E semnalate;

-asigură intervenţie personalizată în cel mai scurt timp de la luarea în evidenţă a cazului;

-asigură derularea activităţii de consiliere pe termen scurt, mediu şi lung, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

-colaborează permanent cu profesioniştii,  autorităţile administraţiei locale şi serviciile de specialitate din cadrul reţelei de intervenţie în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;

-organizează programe de educare pentru părinţi, în domeniul prevenirii practicilor şi  metodelor abuzive de creştere şi educare a copilului;

-alcătuieşte şi coordonează grupuri de sprijin pentru părinţi şi copii, precum şi pentru cuplurile sau persoanele care urmează să devină părinţi în funcţie de nevoile identificate în comunitate, în domeniul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copiilor.

 

f) Compartiment Reabilitare Socială în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie și Repatrieri :

-asigura asistenţa fizică, medicală, psihologică, juridică şi socială copiilor repatriaţi, pentru care există suspiciuni sau indicii privind situaţia de victimă a neglijării sau a unei forme de abuz, exploatare sau traficare a lor pe teritoriul altui stat, precum şi copiilor pentru care există suspiciuni sau indicii privind situaţia de victimă a unei forme de trafic intern de persoane; 

-facilitează accesul beneficiarilor la serviciile specializate competente, în vederea reabilitării stării lor de sănătate fizice şi psihice, a protecţiei lor fizice în raport cu persoanele implicate în exploatarea sau în traficarea lor, a reintegrarii lor familiale, şcolare sau profesionale, precum şi a prevenirii revictimizării lor;

-dezvoltă colaborări interinstituţionale care asigură protecţia şi asistenţa adecvată a copilului repatriat neînsoţit şi/sau victimă a traficului de persoane, precum şi prevenirea re-victimizarii şi retraficării acestuia;

-derulează programe educative individuale şi de grup pentru învăţarea relaţiilor sociale, a drepturilor şi îndatoririlor cetăţeneşti, pentru dezvoltarea personală şi autoprotejarea de situaţiile care le pot afecta integritatea fizică şi morală a beneficiarilor;

-asigură derularea activităţii de consiliere şi/sau psihoterapie pe termen scurt, mediu şi lung în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele deontologice corespunzătoare;

-monitorizează evoluţia copiilor aflaţi în situatii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri.