Home   |   Harta site     

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu HandicapAdresa: Craiova, Strada Constantin Lecca nr. 32

Telefon: 0251/411.767

Sef Serviciu: Cîrceanu Rodica

Programul de lucru cu publicul este de  luni până joi, între orele 09:00 şi 14:00.

 

Atribuţii:

-Identifică persoanele adulte cu handicap care vor beneficia de servicii de asistenţă socială specializată;

-Efectuează evaluarea/reevaluare complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei; 

-Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

-Recomandă sau nu încadrarea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;

-Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de catre managerul de caz; 

-Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeste raportul de evaluare complexă şi face recomandări Comisiei;

-Recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;

-Verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea adultului într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea profesională a acestuia;.

-Asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea D.G.A.S.P.C. sau a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

-Elaborează şi prelucrează baza de date privind adulţii pentru care s-au emis certificate de încadrare în grad de handicap şi dupa caz, de orientare profesională.

 

DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE

1. Dosarele pe baza carora se solicita programarea se depun la sediul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, situat în strada Constantin Lecca nr. 32 sau prin poştă, la Registratura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, str. Nicolae Titulescu nr. 22.

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal sau organizaţia nonguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.

Cererile sunt înregistrate în Registrul de intrări al Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap. 

Stabilirea datei programării la evaluarea medico-psiho-vocaţională realizată de specialiştii Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de către un angajat al serviciului într-un  registru de programari, atunci când se depun actele doveditoare.

I.Acte necesare depunere dosar  pentru obţinere certificat de încadrare în grad de  handicap:

1. Dosar cu şină 

2. Act de identitate (original şi copie xerox)

3.Adeverinţă de salariat/elev (original) – pentru salariaţi/elevi 

4.Decizie de pensionare (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionari – (copie xerox);

5.Adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice  - pentru cei care nu realizează venituri (original).

6.Documente medicale necesare  evaluării  complexe realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sănătăţii publice Nr.762/1.992/2000:

7.Scrisoare medicală – tip (care se obţine de la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap), completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată (original); 

8.Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul  specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi - după caz - data debutului bolii – (original);

9.Alte acte medicale (bilete de ieşire din spital, analize medicale, copii fişe dispensarizare, etc.) - după caz, sau la solicitarea specialiştilor Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Investigaţii medicale specifice afecţiunii:

I. RETARD MENTAL

examen psihiatric – original;

examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligenţă – original.

II. DEMENŢE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick)

examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în funcţie de specialistul la care se află bolnavul în evidenţă - original;

scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

interpretare computer tomograf - cerebral – original;

copie fişă dispensarizare medic familie - pentru cazurile noi;

decizie tratament CAS.

III. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

examen psihiatrie – original;

examen psihologic – original;

copie reţete tratament.

IV. BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE ŞI ALTE PSIHOZE MAJORE )

examen psihiatrie - cu precizarea datei de debut a bolii – original;

examen psihologic – original;

Copie reţete tratament.

 V. AFECTAREA FUNCŢIILOR VEDERII

examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului şi a acuităţii vizuale pentru ambii ochi) – şi a câmpului vizual -original.

VI. AFECTAREA FUNCŢIILOR AUZULUI

examen O.R.L. şi audiogramă interpretată (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) - original.

VII. AFECTAREA FUNCŢIEI FONATORII ( VOCE )

examen O.R.L. sau examen neurologic sau examen oncologic - după caz, în funcţie de afecţiunea medicală - original.

VIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR INIMII

examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) – original.

Eco cord, EKG

IX. ARTERIOPATII

examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcţie de cauza afecţiunii – original;

oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterială   - original;

în cazul amputaţiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie  (cu specificarea stării bontului de amputaţie şi a oportunităţii protezării ) – original.

X. BOLI DE SÂNGE

examen hematologie şi/sau oncologie şi/sau medicină internă în funcţie de afecţiunea medicală - original

examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox

XI. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

examen hematologie sau oncologie, după caz – original;

examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox.

XII.AFECTAREA FUNCŢIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

examen hematologie – original;

examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox.

XII. HIV - SIDA

examen boli infecţioase cu confirmarea de către laborator a infecţiei HIV şi cu specificarea stadiului clinico - imunologic - original.

XIII. BOLI  RESPIRATORII

examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă cu specificarea debutului bolii – original;

radiografie pulmonară;

spirometrie cu interpretare de la medicul specialist - original.

XIV. DIABET  ZAHARAT

examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I - juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii) - original.

In cazul complicatiilor:

examen oftalmologic – original;

examen neurologic – original;

examen nefrologic (numai pentru complicaţii renale) – original;

oscilometrie – original;

analize medicale: glicemie, glicozurie, uree şi creatinină, serice - copie xerox.

XV. AFECTAREA FUNCŢIILOR HEPATICE

examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecţioase, în funcţie de medicul specialist la care bolnavul se află în evidenţă - (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) – original;

investigaţii paraclinice specifice (analize de sânge, echografie abdominală) - copie xerox;

pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic – original.

XVI. AFECTAREA FUNCŢIILOR ENDOCRINE - HIPOFUNCŢIE

examen endocrinologie – original;

examene de la alte specialităţi medicale - în funcţie de complicaţiile specifice bolii – original;

investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, echografie, E.K.G.şi altele în funcţie de glanda afectată) - copie xerox.

XVII. BOLI RENALE

examen nefrologie sau urologie – original;

investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, examen sumar de urină) - copie xerox.

XVIII. TUMORI MALIGNE

examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator şi actual, existenţa sau nu a recidivelor locale sau la distanţă, cu sau fără metastaze, cu complicaţii definitive – original;

examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf - după caz) - copie xerox.

XIX. BOLI DE COLAGEN

examen medicină internă sau reumatologie (şi/sau dermatologie - după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu şi deficit funcţional – original;

investigaţii serologice specifice - copie xerox.

XX. DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică original;

examen neurologic - original;

radiografie coloană vertebrală - interpretare;

spirometrie - copie xerox.

XXI. AFECŢIUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE

examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională – original;

radiografii.

XXII. AFECŢIUNI NEUROLOGICE

examen neurologie cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională - original;

examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original;

investigaţii paraclinice - interpretare (C.T., radiografii, E.E.G., E.M.G şi altele - după caz) - copii xerox.

XXIII. EPILEPSIA

examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a datei debutului bolii, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu  confirmare E.E.G. – original;

examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate – original;

Copie fişă dispensarizare medic neurolg/medic familie.

XXIV. DERMATOLOGIE

examen dermatologie – original;

examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii - original. 

Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic şi să aibă ştampila unităţii spitaliceşti emitente.

II. Acte necesare depunere dosar pentru certificat de încadrare în  grad  de   handicap  în  scopul  pensionării,  în  conformitate  cu prevederile  Legii nr.263/2010  privind  sistemul  unitar  de  pensii  publice 

1.Dosar cu şină;

2. Act de identitate (original şi copie xerox);

3.Adeverinţă de salariat (original) – pentru salariaţi;

4.Decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionarii de invaliditate – (copie xerox);

5.Adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice  - pentru cei care nu realizează venituri (original);

6.Copie xerox carte de muncă;

7.Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul  specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente precum şi cu data debutului bolii - original; însoţite de un act medical vechi sau extras din fişa de consultaţii, data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, situate însă anterior angajării;

8.Alte acte medicale (bilete de ieşire din spital, analize medicale, copii fişe dispensarizare, etc.) - după caz, sau la solicitarea specialiştilor Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

III. Acte necesare depunere dosar  pentru certificat de orientare profesională  a persoanelor adulte cu handicap

1.Dosar cu şină;

2.Act de identitate  - original şi copie xerox;

3.Certificat de incadrare in grad de handicap - copie xerox;

4.Ultima diplomă de studii - copie xerox;

5.Adeverinţă de salariat şi/sau de elev/student (după caz) - original;

6.Adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice  - pentru cei care nu realizează venituri - original;

7.Decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionarii de invaliditate gradul 3  - copie xerox;

8.Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul  specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi, după caz, data debutului bolii - original;    

9.Aviz pentru a desfăşura activităţi profesionale -  eliberat de medicul  specialist în medicina muncii – original.