Home   |   Harta site     

Serviciul Management de Caz pentru CopilAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22, camera nr. 18/camera nr. 19

Telefon: 0251/407.019

Şef Serviciu: Chiran Emilia Mihaela 

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la Persoane/Familii (telefon 0251/407.018);

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în  Plasament la AMP (telefon 0251/597.328);

-Compartiment Management de Caz AMP ( telefon 0251/407.019);

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul care a Săvârșit Fapte Penale și nu Răspunde Penal (telefon 0251/597.328);

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul aflat în Plasament în Servicii de Tip Rezidențial (telefon 0251/407.019).

 

Atribuţii generale:

-Coordonează activitatile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament la familii/persoane/rude, în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament la asistenţi maternali profesionişti, în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament de tip rezidenţial, în domeniul protecţiei copilului care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal; 

-Coordonează procesul de identificare, evaluare, formare şi monitorizare a persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti/AMP. 

 

 

a)Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la Persoane/Familii

b)Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la AMP

c)Compartiment Management de Caz pentru Copilul care a Săvârșit Fapte Penale și Nu Răspunde Penal

d)Compartiment Management de Caz pentru Copilul aflat în Plasament în Servicii de Tip Rezidențial

 

Atribuţii specifice:

-Realizează evaluarea detaliata/complexa a copilului în context socio-familial; 

-Întocmeşte/revizuieşte planul individualizat de protecţie împreună cu echipa multidisciplinară;

-Reevaluează, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie;

-Coordonează planificarea activităţilor echipei multidisciplinare pentru implementarea şi monitorizarea planului individualizat de protecţie;

-Monitorizează cazul dupa atingerea finalităţii planului individualizat de protectie; se asigură, pana la închiderea cazului, de derularea activităţilor şi serviciilor prevazute în planul de servicii;

-Coordonează activităţile privind mutarea copilului în familia naturala/extinsă/familia substitutivă;

-Colaborează  cu instituţiile abilitate în vederea reintegrarii scolare, familiale şi sociale a  copilului;

-Sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la solicitarea acestora.

 

e)Compartiment Management de Caz AMP

 

Atribuţii specifice:

-Coordonează procesul de identificare, evaluare şi pregatire a persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, propunând motivat eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

-Coordonează activitatea de reevaluare trimestrială, monitorizare a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;

-Reevaluează capacitatea asistenţilor maternali profesionişti de a oferi îngrijire potrivită copilului care necesită masură de protecţie în vederea reatestării ca AMP, propunând motivat în sedinţa CPC reînnoirea / suspendarea / retragerea atestatului de AMP, împreună cu echipa pluridisciplinară;

-Realizează potrivirea teoretică dintre copil şi asistentul maternal profesionist în funcţie de nevoile copilului şi potenţialul fiecarei familii, împreună cu echipa pluridisciplinară;

-Acordă sprjin în vederea identificării  nevoilor  de pregătire şi potenţialului fiecărei familii care solicită ocrotirea unui copil separat temporar sau definitiv de părinţii săi şi-l pregăteste în funcţie de nevoile identificate;

-Asigură formarea iniţială a  persoanelor care solicită atestarea ca asistent maternal profesionist.